Piso Modeshow

Artikel in De Streekkrant van 13/2/2014 over de modeshow van Piso Tienen, waaraan ook De Gouden Schaar (zie foto) deelnam.

powered by prosite | design by Joumani