Rondom Tienen

Rondom Tienen, het huis-aan-huis-blad van 'Het Nieuwsblad' besteedde in het nummer van 18 september 2013 aandacht aan 'De Gouden Schaar'.

powered by prosite | design by Joumani