#Staycation: de winnaars

Onze #Staycation-wedstrijd is door de tweede verplichte lockdown grotendeels in het water gevallen. Toch willen we alle klanten die toch hebben kunnen deelnemen uitroepen tot winnaars. Geen trekking dus, want we hadden te weinig deelnemers. Met andere woorden: iedereen die deelnam heeft gewonnen. Proficiat!

Mogen we je vragen je prijs uiterlijk 31 december te komen ophalen in onze winkel. Dank voor je vertrouwen, dank voor je steun aan de lokale handel. #winkelhier #kooplokaal

WINNEN EEN STATE OF ART TROLLEY:

Alex Kestens    

Eddy Verloes

WINNEN EEN REISKOFFER VAN BUGATTI:

Georges Hoebreckx

Bruno Vanerom

WINNEN EEN WEEKENDTAS VAN TERRE BLEUE:

Bruno Benoit

Steve Bogemans

Luc Boni

Eddy Claes

Stephane Coopmans

Marcel Delsipech

René Es

Valere Fransen

Kris Frooninckx

Edmond Higuet

Bram Kleynen

Kris Lenaerts

Bram Libotte

Alex Luyten

Frank Maes

Luc Maes (17/03/1964)

Michel Maniquet

Patrick Marteau

Etienne Pancken

Eric Petre

Hugo Petre

Jos Smets

Koen Suttels

Francis Tweepenninckx

Stef Van Petegem

Robert Vancauthem

Troy Vanderlinden

Johan Vandermeulen

Daniel Vandevelde (21/09/1951)

Martin Vleugels

WINNEN EEN RUGZAK VAN A FISH NAMED FRED:

Rita Arijs                                                            

Ruben Casseau                                               

Hugo Delvaux                                                                                                

Johan Dewolfs                                 

Alexander Dumon

Hubert Dupont

Jos Guilluy

Marc Guelinckx

Fredy Hendrickx

Luc Heylen

Alain Langenaeken

Roland Massart

Guy Meless

Danny Mortelmans

Marc Peeters

Omer Reynaerts

Roger Schelders

Marc Somers

Francois Vaes (08/02/1939)

Bert Valkeniers

L Van Cleynenbreugel (Overijse)

Ward Van Elkingen

Jacques Van Haelst

Eddy Vandevorst

Rudi Vanormelingen

Louis Wuyts