Wijziging verkeerscirculatie Tienen

Wijziging verkeerscirculatie Tienen 1

Sinds 1 augustus 2023 kan je – komende vanuit Sint-Truiden – niet meer rechtdoor rijden aan het kruispunt aan de Suikerraffinaderij. De Beauduinstraat kreeg daar een knip. We hebben daarom twee alternatieve en gemakkelijke routes aangeduid op de kaart hiernaast.

De groene route:

Rij rechts aan het kruispunt tot aan het eerstvolgende kruispunt. Rij daar links de Kapucijnenstraat in. Rij via het Kapucijnenplein rechts de Beauduinstraat op en sla even verder links de Veemarkt op.

De gele route:

Rij links aan het kruispunt tot aan het eerstvolgende kruispunt. Rij daar rechts de Bostsestraat in. Blijf rechtdoor rijden via de Grote Bergstraat en sla rechtsaf de Veemarkt op.