Unizo Ondernemersparlement

Op 3 maart 2013 nam Bart Debbaut, zaakvoerder De Gouden Schaar, deel aan het Unizo-ondernemersparlement. 333 ondernemers bespraken er in 16 'parlementcommissies' verschillende thema's (belastingen en fiscaliteit, loonkost en arbeidsmarkt, sociale zekerheid en vergunningenbeleid). Er werd een aantal resoluaties goedgekeurd die vervolgens werden voorgelegd aan 4 Vlaamse partijvoorzitters.

Een van de uitspraken van Bart werd opgenomen in Z.O.magazine, het ledenblad van Unizo (nr 5 van 15 maart 2013).

 

powered by prosite | design by Joumani